Wines of size 2L 32

More filters
Grappa Bianca in decanter di vetro 200 cl

Grappa Bianca in decanter di vetro 200 cl

Wine Shop
82,5 €
Grappa Stravecchia in decanter di vetro e astuccio 200 cl

Grappa Stravecchia in decanter di vetro e astuccio 200 cl

Wine Shop
165 €
Daiginjo Sakè

Daiginjo Sakè

Wine Shop
Size 0.72 litri
Type Sake
Winemaker
60,1 €
Fukuchiyo Nabeshima Ginjo Sake (Fruity)

Fukuchiyo Nabeshima Ginjo Sake (Fruity)

Wine Shop
51 €
Honjozo Akashi-tai Sake (0.72l)

Honjozo Akashi-tai Sake (0.72l)

Wine Shop
Size 0.72 litri
Type Sake
Winemaker
28,2 €
Sake Honjozu Genshu

Sake Honjozu Genshu

Wine Shop
Size 0.72 litri
Type Sake
Winemaker
32,8 €
Imo Shōchū “Manzen”

Imo Shōchū “Manzen”

Wine Shop
41 €
Kinoshita Soma no Tengu Sake (Liquid Rice)

Kinoshita Soma no Tengu Sake (Liquid Rice)

Wine Shop
49 €
Kinoshita Tamagawa Yamahai Sake

Kinoshita Tamagawa Yamahai Sake

Wine Shop
35 €
Kuri Shōchū Mutemaka Davada Hiburi (castagne)

Kuri Shōchū Mutemaka Davada Hiburi (castagne)

Wine Shop
30 €
Liquid Rice Sake “Katori 90 Terada Honke”

Liquid Rice Sake “Katori 90 Terada Honke”

Wine Shop
38 €
Mugi (orzo) Shōchū  “Kenjo Kofukuro”

Mugi (orzo) Shōchū “Kenjo Kofukuro”

Wine Shop
32 €