Wines of size 2L: 23

Akishika Okarakuchi Sake (Dry)
Price
58,9
Name

Akishika Okarakuchi Sake (Dry)

Type Sake Winemaker
Fukuchiyo Nabeshima Ginjo Sake (Fruity)
Price
51,5
Name

Fukuchiyo Nabeshima Ginjo Sake (Fruity)

Type Sake Winemaker
Tentaka Organic Sake
Price
46
Name

Tentaka Organic Sake

Type Sake Winemaker
Terada Honke Daigo no Shizuku Sake
Price
43
Name

Terada Honke Daigo no Shizuku Sake

Type Sake Winemaker
Kinoshita Tamagawa Yamahai Sake
Price
37,7
Name

Kinoshita Tamagawa Yamahai Sake

Type Sake Winemaker
Sake
Price
92,5
Name

Sake "Aimisen Daiginjyo" (0.72l)

Type Sake Winemaker
Kinoshita Soma no Tengu Sake (Liquid Rice)
Price
52,2
Name

Kinoshita Soma no Tengu Sake (Liquid Rice)

Type Sake Winemaker
Liquid Rice Sake “Katori 90 Terada Honke”
Price
40,8
Name

Liquid Rice Sake “Katori 90 Terada Honke”

Type Sake Winemaker