Giacomo Fenocchio wines: 11

Barolo Bussia
Price
38
Name

Barolo Bussia

Type Red Country Piedmont Vintage 2012 Winemaker
Barolo Castellero
Price
38
Name

Barolo Castellero

Type Red Country Piedmont Vintage 2012 Winemaker
Barolo Villero
Price
42
Name

Barolo Villero

Type Red Country Piedmont Vintage 2012 Winemaker
Freisa Giacomo Fenocchio 2015
Price
11,5
Name

Freisa Giacomo Fenocchio 2015

Type Red wine Country Piedmont Vintage 2015 Winemaker
Nebbiolo Giacomo Fenocchio 2015
Price
13,5
Name

Nebbiolo Giacomo Fenocchio 2015

Type Red wine Country Piedmont Vintage 2015 Winemaker
Barbera dAlba Superiore Giacomo Fenocchio 2015
Price
12,5
Name

Barbera d'Alba Superiore Giacomo Fenocchio 2015

Type Red wine Country Piedmont Vintage 2015 Winemaker
Barolo Bussia Giacomo Fenocchio 2013
Price
36
Name

Barolo Bussia Giacomo Fenocchio 2013

Type Red wine Country Piedmont Vintage 2013 Winemaker
Barolo Bussia Magnum Giacomo Fenocchio 2013
Price
90
Name

Barolo Bussia Magnum Giacomo Fenocchio 2013

Type Red wine Country Piedmont Vintage 2013 Winemaker
Barolo Castellero Giacomo Fenocchio 2012
Price
34,5
Name

Barolo Castellero Giacomo Fenocchio 2012

Type Red wine Country Piedmont Vintage 2012 Winemaker
Barolo Castellero Giacomo Fenocchio 2013
Price
36
Name

Barolo Castellero Giacomo Fenocchio 2013

Type Red wine Country Piedmont Vintage 2013 Winemaker
Barolo Villero Giacomo Fenocchio 2013
Price
38
Name

Barolo Villero Giacomo Fenocchio 2013

Type Red wine Country Piedmont Vintage 2013 Winemaker